contemporary art project
Portfolio 2010 - 2015 / Octopus art projects

In 2010 Octopus art projects were founded as an informal group of artists. They were brought together by mutual views and contemporary thinking. The aim of the group was to create culturally relevant and contemporary art projects which were based on different genres and movements. They experimented with innovative approaches to create works that point out society’s need for and the unique potential of contemporary art. The seven artists that began Octopus art projects: Luce (Edmunds Lucis), Edgars Mucenieks, Dace Lucia Kidd, Justine Luce, Anda Poikane, Juris Andersons and Peteris Taukulis have exhibited their work in Latvia, Germany, Switzerland and Italy. Being an Octopus with only seven “tentacles” they kept looking for the eighth about which you can read in the following description of Octopus art projects. History

With time the artists became more and more active and self motivated. They invited other artists to participate in their shows and performances that did not belonged to the group but whose work was relevant to the goal of the projects. Many institutions of the government and nongovernmental organizations including: National Armed Forces, students of Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music took part in the projects. As a greater number of artists were involved in more frequent events of Octopus art projects; there were more visitors and more support for the activities.

Many activities stimulated the founding of the union. In the beginning of 2013 the Art Union Octopus art projects became official. Currently the members of the union are not only the artists but also supporters of the concepts. So far the union has organized local and international projects which have helped to develop new contacts and created a connection between generations. Octopus art project has cooperated with union Gängeviertel e.V. in Hamburg, RAUMORDNUNG — Gesellschaft für urbane Kunst und Gestaltung e.V in Krefeld, Circolo Artistico di Venezia and Global Art Affairs Foundation in Venice. The main goal of the group has not changed. The aim is to continue working to popularize cultural events and promote art projects in Latvia and abroad. In the future the union will continue to support collaboration between creative professions and conversations relevant to culture and art. Octopus art projects will continue to be a platform of communication for contemporary artists.

If you are interested in the activities of the union, you may become a supporting member. By becoming a member, you will not only support Octopus art projects activities but you will also help to bring new concepts to fruition. You will also be joining a community of artist and their supporters who care about stimulating contemporary art.
Evelina Vanaga

If you wish to support art and cultural projects, contact by e-mail
info@octopusartprojects.eu

or
Mākslas biedrība Octopus art projects
Mālu iela 4
Rīga, LV-1058
Latvija

For donations:
Mākslas biedrība Octopus art projects
Reģ.Nr. 40008204572
Bank: AS DNB Banka
SWIFT: RIKOLV2X
IBAN: LV02RIKO0002930145611


(On Latvian)
2010.gadā Octopus art projects tika izveidota kā neformāla mākslinieku grupa, kuras dalībniekus vienoja līdzīgi uzskati un mūsdienīga domāšana. Mākslinieku grupas mērķis bija realizēt kultūras un, galvenokārt, laikmetīgās mākslas projektus, kas orientēti uz dažādām disciplīnām un virzieniem. Īstenotajās kultūras aktivitātēs tika iekļauti inovatīvi aspekti. Veicot eksperimentus ar jaunām izteiksmes formām, mākslinieku uzdevums bija ne tikai radīt jaunus mākslas darbus, bet arī parādīt sabiedrībai laikmetīgās mākslas projektu potenciālu un iespējas. Septiņu mākslinieku sastāvā (Luce (Edmunds Lūcis), Edgars Mucenieks, Dace Lucia Kidd, Justīne Lūce, Anda Poikāne, Juris Andersons un Pēteris Taukulis) Octopus art projects realizējis savas ieceres Latvijā, Vācijā, Šveicē un Itālijā. Kā astoņkājis (Octopus) ar septiņiem taustekļiem tas vienmēr meklēja astoto, par kuru vēstīts sākotnējā Octopus art projects raksturojumā. History

Ar laiku mākslinieku pašiniciatīva attīstījās. Projektos tika aicināti mākslinieki, kas nepiederēja grupai, bet kuru radošā darbība bija attiecīgā projekta koncepcijai atbilstoša. Projektos piedalījās gan valsts institūciju, gan nevalstisko organizāciju kultūras nozaru pārstāvji (piemēram, Nacionālie bruņotie spēki, Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas studenti). Pieauga ne tikai aktīvo mākslinieku, bet arī Octopus art projects rīkoto pasākumu, to apmeklētāju un atbalstītāju skaits.

Loģisks šādu aktivitāšu turpinājums bija biedrības dibināšana, un 2013.gada sākumā tika reģistrēta „Mākslas biedrība „Octopus art projects””. Šobrīd tajā iestājušies ne tikai mākslinieki, bet arī tie, kas atbalsta biedrības iniciatīvu un mēdz piedalīties vai apmeklēt tās rīkotos pasākumus. Biedrība līdz šim īstenojusi gan vietējas, gan starptautiskas nozīmes mākslas un kultūras projektus, veicinot pieredzes apmaiņu un kontaktu veidošanu starp dažādām paaudzēm. Sadarbība dažādu projektu ietvaros izveidojusies ar biedrību „Gängeviertel e.V.” Hamburgā, „RAUMORDNUNG — Gesellschaft für urbane Kunst und Gestaltung e.V” Krefeldē, „Circolo Artistico di Venezia” un „Global Art Affairs Foundation” Venēcijā.

Biedrības pamatmērķis nav mainījies. Tās uzdevums ir turpināt savu iesākto darbību, lai popularizētu kultūras norises un veicinātu mākslas projektu attīstību, tajā skaitā arī jaunrades atbalstīšanu Latvijā un ārvalstīs. Biedrība arī nākotnē vēlas sekmēt radošo profesiju pārstāvju starptautiska līmeņa sadarbību, dialogu un sakaru attīstību kultūras un mākslas jomā. Tā arvien būs inovatīva platforma laikmetīgās mākslas diskursam.

Ja Jūs interesē biedrības aktivitātes, Jūs varat kļūt par tās biedru. Par tādu kļūstot, Jūs ne tikai atbalstīsiet Octopus art projects darbību, padarīsiet iespējamu dažādu projektu un ideju īstenošanu, bet arī – Jūs būsiet lielisku ļaužu kompānijā un iegūsiet apziņu, ka esat ieguldījis savu artavu laikmetīgās mākslas norisēs.
Evelina Vanaga

Ja Jūs vēlaties atbalstīt mākslas un kultūras projektu norisi, rakstiet un sūtiet vēstules uz e-pasta adresi:
info@octopusartprojects.eu

vai pasta adresi:
Mākslas biedrība Octopus art projects
Mālu iela 4
Rīga, LV-1058
Latvija

Ziedojumiem
Mākslas biedrība Octopus art projects
Reģ.Nr. 40008204572
Bank: AS DNB Banka
SWIFT: RIKOLV2X
IBAN: LV02RIKO0002930145611